Pod hasłem turystyka korporacyjna rozumiemy szeroko pojęte darmowe wyjazdy organizowane przez korporacje dla potencjalnych klientów lub odbiorców. Turystyka korporacyjna służy do:

  • polepszania kontaktów z kontrahentami,
  • podkreślenia pozytywnego wizerunku firmy na rynku,
  • promocji towaru nowo wprowadzanemu na rynek.

Wyjazdy korporacyjne przeważnie składają się z cyklu wykładów i seminariów, w które wplecione są prestiżowe koncerty, spektakle muzyczne czy teatralne połączone z uroczystym bankietem. Podobnie jak w przypadku turystyki motywacyjnej, wyjazdy korporacyjne zapewniają uczestnikom pełen komfort oraz mnóstwo niezapomnianych przeżyć. Bardzo często są to również wyjazdy łączące zwiedzanie najciekawszych miejsc Europy i świata, z eleganckimi ucztami lub szkołą przetrwania. My proponujemy połaczyć wyjazdy koropracyjne ze zwiedzaniem atrakcji regionu śląskiego takich jak:

  • Szlak Zabytków Techniki,
  • Kopalnia Węgla „Guido” w Zabrzu,
  • Szlaku Orlich Gniazd,
  • Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach,
  • Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach,
  • Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach,
  • i wiele innych…